วันจันทร์, พฤษภาคม 20, 2024
สถาบันวิจัยและพัฒนา

โครงการสนับสนุนวิชาการพัฒนาระบบเกษตรกรรม

โครงการ สสส.โครงการสนับสนุนวิชาการพัฒนาระบบเกษตรกรรม

จัดนิทรรศการโครงการ “นิทรรศการพัฒนาระบบเกษตรกรรมเพื่ออาหารปลอดภัยโดยชุมชนท้องถิ่น” ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

                   

Read More
โครงการ สสส.โครงการสนับสนุนวิชาการพัฒนาระบบเกษตรกรรม

ประชุมแผนการดำเนินงาน “โครงการสนับสนุนวิชาการพัฒนาระบบเกษตรกรรมเพื่ออาหารปลอดภัยโดยชุมชนท้องถิ่น” วันที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2562

                   

Read More
โครงการ สสส.โครงการสนับสนุนวิชาการพัฒนาระบบเกษตรกรรม

ประชุมแผนการดำเนินงาน “โครงการสนับสนุนวิชาการพัฒนาระบบเกษตรกรรมเพื่ออาหารปลอดภัยโดยชุมชนท้องถิ่น”

                   

Read More
โครงการ สสส.โครงการสนับสนุนวิชาการพัฒนาระบบเกษตรกรรม

ประชุมเชิงปฏิบัติการ “การสร้างมูลค่าเพิ่มจากผักโดยกลุ่มผักปลอดภัยเทศบาลตำบลน้ำสวย

                   

Read More
สถาบันวิจัยและพัฒนาโครงการ สสส.โครงการสนับสนุนวิชาการพัฒนาระบบเกษตรกรรม

สถาบันวิจัยและพัฒนา ได้จัดการประชุมปรึกษาหารือและวางแผนการดำเนินงานโครงการ ภายใต้โครงการสนับสนุนวิชาการพัฒนาระบบเกษตรกรรมเพื่ออาหารปลอดภัยโดยชุมชนท้องถิ่น

วันที่ 4 มีนาคม พ.ศ.

Read More
สถาบันวิจัยและพัฒนาโครงการ สสส.โครงการวิจัยและพัฒนาชุมชนท้องถิ่นโครงการสนับสนุนวิชาการพัฒนาระบบเกษตรกรรม

วันที่​ 21-23​ ก.พ. 62 ประชุม​คณะทำงาน​โครงการ​สนับสนุน​วิชาการ​พัฒนา​ระบบ​เกษตรกรรม​เพื่อ​อาหาร​ปลอดภัย

วันที่​ 21-23​ ก.พ.

Read More
สถาบันวิจัยและพัฒนาโครงการสนับสนุนวิชาการพัฒนาระบบเกษตรกรรม

เข้าร่วมประชุมคณะทำงานโครงการพัฒนาเกษตรกรรมเพื่ออาหารปลอดภัยฯ เพื่อรายงานความก้าวหน้า และแผนการดำเนินงาน ณ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี

    วันที่ 29-30 พฤศ

Read More
สถาบันวิจัยและพัฒนาโครงการสนับสนุนวิชาการพัฒนาระบบเกษตรกรรม

อบรมเชิงปฏิบัติการภายใต้การสนับสนุนวิชาการพัฒนาระบบเกษตรกรรมอาหารปลอดภัยโดยชุมชน

  วันที่ 19 พฤศ

Read More