วันพุธ, กันยายน 27, 2023
สถาบันวิจัยและพัฒนา
ข่าวประชาสัมพันธ์

สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) มีความประสงค์เปิดรับบทความวิจัย บทความวิชาการ

                       

                            ด้วยวารสารวิชาการ สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) มีความประสงค์เปิดรับบทความวิจัย บทความวิชาการ และบทความปริทัศน์ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนบทความวิจารณ์หนังสือ โดยบทความที่ได้รับการคัดเลือกให้ตีพิมพ์ในวารสารดังกล่าว จะได้รับค่าตอบแทนในอัตราหน้าละ 500.- บาท แต่รวมแล้วไม่เกินบทความละ 10,000.- บาท โดยคำนวนจากหน้าที่ได้รับการตีพิมพ์

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม

สถาบันพัฒนาบุคลากรและวิชาการ

โทรศัพท์ : 0 2670 8888 ต่อ 3243

โทรสาร : 0 2271 4228

E-mail : nbtc_academy@nbtc.go.th

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.