วันจันทร์, พฤษภาคม 20, 2024
สถาบันวิจัยและพัฒนา
ข่าวประชาสัมพันธ์

อบรมโครงการ “สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่” (ลูกไก่) รุ่นที่ 1 โดยสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

                               ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี โดยสถาบันวิจัยและพัฒนา ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) จะดำเนินจัดโครงการฝึกอบรม “นักวิจัยรุ่นใหม่” (ลูกไก่) รุ่นที่  1 ระหว่างวันที่ 17 – 21 มิถุนายน 2562 ณ รอยัล ริเวอร์แคว รีสอร์ท แอนด์ สปา จังหวัดกาญจนบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ความเข้าใจ และเรียนรู้ประสบการณ์เกี่ยวกับการวิจัย เพื่อพัฒนาประเทศ สามารถจัดทำข้อเสนอการวิจัยได้ และบูรณาการเครือข่ายนักวิจัยจากหน่วยงานราชการ องค์กรการวิจัยต่างๆ ให้เข้มแข็งและยังยืนต่อไป

                                ในการนี้ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ได้เล็งเห็นถึงประโยชน์ต่อบุคลากรในหน่วยงานของท่าน โดยผู้ผ่านการฝึกอบรมจะได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นนักวิจัย วช. และสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) จะตั้งงบประมาณสนับสนุนการวิจัยที่แข่งขันกันเอง เฉพาะกลุ่มนักวิจัยของสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) (ลูกไก่) ซึ่งจะทำให้ได้รับการสนับสนุนทุนวิจัยง่ายขึ้น จึงใคร่ขอเชิญผู้ที่มีคุณสมบัติตามกำหนดเข้ารับการฝึกอบรม “สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่” (ลูกไก่) รุ่งที่  1 โดยไม่มีค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนและไม่ถือเป็นวันลา ซึ่งกำหนดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 27 พฤษภาคม 2562 สามารถดูรายละเอียดการสมัครได้ที่ http://rdi.kru.ac.th/th  และตรวจสอบรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้ารับการฝึกอบรมได้ในวันที่ 3 มิถุนายน 2562

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

โทรศัพท์          : 034 – 534 030 , 034 – 534 060 ต่อ 211

โทรสาร            : 034 – 534 030

admin

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย