เข้าร่วมประชุม เครือข่ายผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏ ณ โรงแรม เอบิน่า เฮาส์ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร

Spread the love

                     วันที่ 24 – 25 สิงหาคม 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย โดยสถาบันวิจัยและพัฒนา เข้าร่วมประชุม เครือข่ายผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏ ณ โรงแรม เอบิน่า เฮาส์ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร นำโดย ดร.รุ่งกานต์ อินทวงศ์ รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา เป็นผู้เข้าร่วมประชุมดังกล่าวฯ

admin

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.