เปลี่ยนแปลงสถานที่จัดและขอเชิญเข้าร่วมโครงการประชุมวิชาการระดับชาติศึกษาศาสตร์ ครั้งที่ 6 “Innovative Research and Education beyond the Future”

Spread the love

                              ตามที่ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กำหนดโครงการประชุมวิชาการระดับชาติศึกษาศาสตร์วิจัย ครั้งที่ 6 “Innovative Research and Education beyond the Future” เพื่อเป็นเวทีในการนำเสนอผลงานวิจัยด้านการศึกษา เปิดโอกาศให้นักวิจัยมีโอกาศแลกเปลี่ยนและรับฟังความคิดเห็นจากประสบการณ์วิจัยของแต่ละคนอันจะนำไปสู่แนวคิด หรือแนวทางในการพัฒนางานวิจัยหรือการทำงานวิจัยร่วมกันต่อไปและสร้างเครือข่ายที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัยทางการศึกษาอันจะเป็นประโยชน์ในการสร้างความเข้มแข็งทางการวิจัยโดยการประชุมวิชาการดังกล่าว กำหนดจัดทำขึ้นระหว่างวันที่ 18-19 กรกฎาคม 2562 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติ ฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่

                            ในการนี้ คณะศึกษาศาสตร์ ขอแจ้งเปลี่ยนสถานที่จัดโครงการประชุมวิชาการดังกล่าวจากศูนย์ประชุมนานาชาติ ฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ เป็นโรงแรมหรรษา เจบี หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ระหว่างวันที่ 18-19 กรกฎาคม 2562 โดยสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมและลงทะเบียนเพื่อนำเสนอผลงานเข้าร่วมการประชุมวิชาการได้ที่เว็บไซต์ http://edumis.pn.psu.ac.th/erc2019/

โดยสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

นายบูคอรีย์ แก้วกับทอง และนางสาวเปรมวดี โกมลตรี

อีเมล์         : grad.edupsu@gmail.com

โทรศัพท์   : 086 489 2968

โทรสาร     : 073 348 322

ผู้ดูแลระบบสมัครและอัพโหลดผลงาน

นายพิภัตน์ เผ่าจินดา

โทรศัพท์  : 084 195 6969

 

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.