เปิดรับข้อเสนอโครงการ Pre-Talent Mobility ประจำปีงบประมาณ 2564 เปิดรับข้อเสนอโครงการ ตั้งแต่วันนี้ – 9 เมษายน 2564

Spread the love
เปิดรับข้อเสนอโครงการ Pre-Talent Mobility ประจำปีงบประมาณ 2564 เปิดรับข้อเสนอโครงการ ตั้งแต่วันนี้ – 9 เมษายน 2564

            สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) ร่วมกับ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ โดยสำนักงานส่งเสริมบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์ วิจัย เทคโนโลยี และนวัตกรรม(Talent Mobility) ขอเรียนเชิญคณาจารย์ นักวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ และมหาวิทยาลัยราชภัฏเครือข่ายได้แก่ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย และมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ส่งข้อเสนอโครงการ Pre-Talent Mobility ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มและดูรายละเอียดข้อมูลโครงการได้ที่ https://drive.google.com/drive/folders/1hzlCHrdpVFdMMdlqOtOoZzL3SZb-W54z?usp=sharing
ติดตามข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมอื่นๆ ได้ที่ https://www.facebook.com/talenturu

ผู้ที่สนใจสามารถส่งเอกสารข้อเสนอโครงการได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 9 เมษายน 2564
https://www.facebook.com/talenturu/photos/pcb.711718456170172/711717712836913/

admin

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.