เอกสารประกอบการประชุมสัมมนาเชิงวิชาการ “เพื่อส่งเสริมคณาจารย์เข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการด้วยผลงานวิชาการรับใช้สังคม”

Spread the love

เอกสารประกอบการประชุมสัมมนาเชิงวิชาการ
“เพื่อส่งเสริมคณาจารย์เข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการด้วยผลงานวิชาการรับใช้สังคม”
วันอังคารที่ 2 กรกฎาคม 2562 ณ ห้องจามจุรี บอลรูม A+B ชั้น M กรุงเทพมหานคร

 

————————————————————————————-

อ้างอิงจาก : http://www.basd.mua.go.th/page/seminar/25620620_detail.aspx?fbclid=IwAR09oOJVOQx6O8TH3V2-4F1YxGrRj218jr6K67zVnWIcVuip_0HnW-qgNIU

admin

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.