โครงการ”Super Doctor”การประกวดการสร้างสรรค์สื่อประสรรค์สื่อประสัมพันธ์โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.)

Spread the love

โครงการ”Super Doctor”การประกวดการสร้างสรรค์สื่อประสรรค์สื่อประสัมพันธ์โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.)ซึ้งเป็นโครงกาารขนาดใหญ่ของรัฐที่ให้สนับสนุนนักศึกษาปริญญาเอกในสาขาเพื่อผลิตนักวิจัยและผลงานวิจัยในประเทศไทย ตามมตราฐานสากล โดยนักศึกษาจะมีโอกาสทำวิจัยยะสั้นในต่างประเทศ ที่ผ่านมา 20 ปี คปก. ให้ทุนไปแล้ว ประมาร 4,500 คน ผลผลิตงานวิจัย7,300 เรื่อง สิทธิบัตร 110 เรื่อง และความร่วมมือกับอาจารย์ช่าวต่างประเทศ 48 ประเทศ คปก. มีจุดประสงค์ประชาสัมพันธ์ให้แก่ผู้ที่สนใจ ได้ที่ http://rgj.trf.or.th/main/th/

admin

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.