วันจันทร์, กันยายน 25, 2023
สถาบันวิจัยและพัฒนา
ข่าวประชาสัมพันธ์

การประชุมวิชาการระดับชาติสวนดุสิต 2018 ครั้งที่ 3

คณะวิทยาศาสตร์และเทศโนโลยี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ร่วมกับพันธมิตรทั้งภายในและภายนอกจัดการประชุมวิชาการระดับชาติสวนดุสิต 2018 ครั้งที่ 3 ภายใต้หัวข้อ “‘งานวิจัยสร้างมูลค่า บรูณาการสหสาขา พัฒนาชาติ ก้าวไกล Thailand 4.0” ในอังคารที่ 31 กรกชฏาคม 2561 Hall อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา ศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เพื่อเป็นเวทีนำเสนอแลกเปลี่รนความรู้ความรู้ทางวิชาการจากงานวิจัยระหว่างคณาจารย์ นักศึกษา นักวิจัยและนักวิชาการ ทั้งจากหน่วยงานภายในและภายนอกเปลี่ยนแปลงความรู้มหาวิทยาลัย และเป็นการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการด้านวิชาการให้เข็มเข็งต่อไป
จึงประชาสัมพันธ์ให้กับคณาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการและนักศึกษาในสังกัดของท่านที่สนใจเข้าร่วมประชุมนำเสนอ ภายใน 15 พฤษภาคม 2561 ลงทะเบียนได้ที่

websit

admin

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.