ขอเชิญชมวีดีทัศน์โครงการวิจัยและพัฒนาชุมชนท้องถิ่นกินดีอยู่ดีอย่างยั่งยืน มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

               

Read more

ประชุมแผนการดำเนินงาน “โครงการสนับสนุนวิชาการพัฒนาระบบเกษตรกรรมเพื่ออาหารปลอดภัยโดยชุมชนท้องถิ่น” วันที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2562

                   

Read more

ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการประกอบการที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมในส่วนภูมิภาคจังหวัดหนองคาย

                   

Read more