วันพุธ, กันยายน 27, 2023
สถาบันวิจัยและพัฒนา

Author: admin

โครงการ สสส.โครงการสนับสนุนวิชาการพัฒนาระบบเกษตรกรรม

จัดนิทรรศการโครงการ “นิทรรศการพัฒนาระบบเกษตรกรรมเพื่ออาหารปลอดภัยโดยชุมชนท้องถิ่น” ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

                   

Read More
ข่าวประชาสัมพันธ์

เอกสารประกอบการประชุมสัมมนาเชิงวิชาการ “เพื่อส่งเสริมคณาจารย์เข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการด้วยผลงานวิชาการรับใช้สังคม”

เอกสารประกอบการประชุ

Read More
ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญเข้าร่วมงานและส่งบทความวิชาการ หรือบทความวิจัย ในงานประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ สานสัมพันธ์วัฒนธรรมอาเซียน ครั้งที่ 5 ประจำปี พ.ศ. 2562

                   

Read More