เข้าร่วมการประชุม​กลุ่ม​เฉพาะ​(Focus Group)​ ในการจัด​ทำแผน​ที่นำทาง​และยุทธศาสตร์​การวิจัยและนวัตกรรมฯ

                   

Read more