ขอเชิญส่งผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรมร่วมประกวดและจัดแสดงในเวทีนานาชาติ

Spread the love

ขอเชิญส่งผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรมร่วมประกวดและจัดแสดงในเวทีนานาชาติ

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้กำหนดแผนงานการนำผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรมของนักวิจัยและนักประดิษฐ์เพื่อเป็นตัวแทนของประเทศไทยเข้าร่วมประกวดและจัดแสดงในเวทีระดับนานาชาติ ประจำปีงบประมาณ 2566 จำนวน 2 เวที ดังนี้

  1. เวที “The 34th International Invention, Innovation & Technology Exhibition” (ITEX 2023) กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 11 – 13 พฤษภาคม 2566 (3 วัน) ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ สหพันธรัฐมาเลเซีย
  2. เวที “The 16th International Inventions and Innovations Show” (INTARG 2023) กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 24 – 25 พฤษภาคม 2566 (2 วัน) ณ เมืองคาโตไวซ์ สาธารณรัฐโปแลนด์

ผลงานที่ได้รับคัดเลือก วช. จะสนับสนุนเฉพาะค่าใช้จ่ายในส่วนของการเช่าพื้นที่และสิ่งอำนวยความสะดวกในการจัดแสดง ในส่วนของค่าใช้จ่ายอื่น ๆ อาทิ ค่าธรรมเนียมการลงทะเบียนเข้านำเสนอผลงาน ค่าเดินทาง ค่าที่พัก ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการกักตัวในประเทศไทยและต่างประเทศ ฯลฯ ขอความกรุณาเบิกจ่ายจากหน่วยงานต้นสังกัด

ทั้งนี้ หากท่านประสงค์ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดและจัดแสดงในเวทีดังกล่าว โปรดดำเนินการ จัดส่งเอกสาร ให้ฝ่ายรางวัลและกิจกรรมยกย่องเชิดชู กองส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรม วช. ภายในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566 ทางไปรษณีย์ และ E-mail: thinventor.rekm@nrct.go.th

รายละเอียด

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่

กองส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรม
ฝ่ายรางวัลและกิจกรรมยกย่องเชิดชู
โทร. 0 2579 1370-9 ต่อ 532
โทรสาร. 0 2579 2288

admin

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย