อบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ การประเมินผลกระทบทางสังคมกับงานพัฒนา Social Impact Assessment : (SIA) และการประเมินผลตอบแทน ทางสังคมจากการลงทุน Social Return on Investment : (SROI)

Spread the love

admin

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย