ขอประชาสัมพันธ์โครงการ “ด้านวิทยาศาสตร์ระดับปริญญาตรี ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี”

Spread the love

ขอประชาสัมพันธ์โครงการ "ด้านวิทยาศาสตร์ระดับปริญาตรี ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี"

มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์ได้จัดงานประชุมงานวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 4 ระหว่างวันที่ 4-6 มกราคม 2564 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์โดยมีวัตประสงค์เพื่อสัมมนาวิชาการเผยแพร่งานวิจัย ในงานดังกล่าว คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎราชภัฎบุรีรัมย์ ได้ร่วมจัดโครงการ “ขอประชาสัมพันธ์โครงการ “ด้านวิทยาศาสตร์ระดับปริญญาตรี ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี” ขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาเผยแพร่งานวิจัยและนวัตกรรมในรูปแบบโปสเตอร์ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษาปริญญาตรีและเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานวิจัยระดับปริญญาตรีกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและเป็นการสร้างเครือข่ายด้านงานวิชาการและงานวิจัยระหว่างสถาบัน

ดังนั้นคณะวิทยาศาสตร์จึงขอเรียนเชิญบุคลากรและนักศึกษาที่สนใจ ส่งผลงานวิจัยเข้าร่วมและสมัครได้ที่ http://science.bru.ac.th/research_contest2020/

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.