วันศุกร์, ธันวาคม 8, 2023
สถาบันวิจัยและพัฒนา
ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอประชาสัมพันธ์ Infographic “กรมทรัพย์สินทางปัญญา ยกระดับบริการแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์ จาก 30 วัน เหลือ 3 วัน”

ขอประชาสัมพันธ์ Infographic “กรมทรัพย์สินทางปัญญา ยกระดับบริการแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์ จาก 30 วัน เหลือ 3 วัน”

          ด้วยกรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ ได้มีนโยบายส่งเสริมการบริการรับแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์ให้มีความรวดเร็ว เพื่อให้ประชาชนสามารถบริหารจัดการข้อมูลลิขสิทธิ์ในการใช้ประโยชน์เชิงพานิชย์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยได้ยกระดับบริการแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์จาก 30 วัน เหลือ 3 วัน ซึ้งคำขอจะต้องเข้าเกณฑ์ตามที่กรมฯ กำหนด

          ในการนี้ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเลย จึงขอความอนุเคราะห์ท่านประชาสัมพันธ์ประกาศดังกล่าว และสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.ipthailand.go.th หรือสายด่วน 1368

admin

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย