ขอเชิญชวนบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมประชุมวิชาการ First Thailand conference A in Medicat imging ของรังสีวิทยาสมาคมแห่งประเทศไทย

Spread the love

ขอเชิญชวนบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมประชุมวิชาการ First Thailand Conference AI in Medicat imaging ของรังสีวิทยาสมาคมแห่งประเทศไทย

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.