ขอเชิญชวนบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมประชุมวิชาการ First Thailand conference A in Medicat imging ของรังสีวิทยาสมาคมแห่งประเทศไทย

Spread the love

ขอเชิญชวนบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมประชุมวิชาการ First Thailand Conference AI in Medicat imaging ของรังสีวิทยาสมาคมแห่งประเทศไทย