ขอเชิญชวนส่งผลงานเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล ประจำปี พ.ศ. 2563

Spread the love

                 มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล   จะจัดการประชุมวิชาการระดับชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563 เพื่อเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมงคลพิธีพระราชาภิเษก และฉลองครบรอบ 36  ปี มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล  เรื่อง “บทบาทอุดมศึกษาไทย : การพัฒนาผู้เรียนทรัพยากรในยุค Disruptive Technology “ ระหว่างวันที่ 20-21 มีนาคม พ.ศ. 2563

                 มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล จึงขอเชิญชวนบุคลากรในหน่วยงานของท่าน ร่วมส่งผลงานเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ โดยสามารถลงทะเบียนและส่งผลงาน ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน  2562 –  1 กุมภาพันธ์ 2563 สามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ http://vunc2020.vu.ac.th/index.html    หรือติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ สำนักวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล โทรศัพท์ 04400 9711 ต่อ 23

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.