ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการเพื่อนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 11

Spread the love

                                   บัณฑิตมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กำหนดจัดประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 11 ” Global Goals, Local Actions: Looking Back and Moving Forward 2020″ ขึ้นในวันศุกร์ที่ 27 มีนาคม 2563 ณ ห้องประชุมช่อแก้ว มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสนันทา กรุงเทพมหานคร เพื่อเผยแพร่ผลงานของนักวิจัย นักศึกษาระดับบัณฑิต และคณาจารย์มหาวิทยาลัยรัฐและเอกชน  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ขอเชิญบุคลากรและนักศึกษาที่สนใจได้เข้าร่วมงานประชุมวิชาการฯ ณ  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กรุงเทพมหานคร ผู้ที่สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่ http://www.conference.grad.ssru.ac.th

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.