ขอเชิญส่งข้อเสนอเพื่อขอรับงบประมาณสนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย ประจำปี 2563

Spread the love

                     สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ขอเชิญผู้ที่สนใจจัดทำข้อเสนอเพื่อขอรับงบประมาณสนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย ภายใต้โครงการจัดการความรู้การวิจัยเพื่อการใช้ประโยชน์ ประจำปี 2563 ในมิติการใช้ประโยชน์เชิงนโยบายสาธารณะ มิติเชิงชุมชน สังคม ตามแนวพระราชดำริ และมิติความมั่นคง โดยสามารถส่งข้อเสนอที่ดำเนินการผ่านระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ ( National Research Management System, (NRMS) ทางเว็บไซต์ www.nrms.go.th   ภายในวันที่ 30 กันยายน 2562  

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม : https://www.nrms.go.th/NewsEventDetail.aspx?nid=2222&fbclid=IwAR31KbqyKFhB0oshG2T9anxV9c-i5PTiQ7onXVQVLphkAVXqHMpb3VqL9Kk

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

กองประเมินผลและจัดการความรู้การวิจัย

โทรศัพท์     : 0 2561 2445 ต่อ 517, 518 หรือ 519

โทรสาร       : 0 2579 0109

 

admin

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.