วันอาทิตย์, กันยายน 24, 2023
สถาบันวิจัยและพัฒนา
ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการสมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทยระดับชาติ ครั้งที่ 20 และระดับนานาชาติ ครั้งที่ 12 ประจำปี 2562

                          ด้วยคณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพจัดประชุมวิชาการสมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทยระดับชาติ ครั้งที่ 20 และระดับชาติ ครั้งที่ 12 ประจำปี 2562 (The 20 TSAE Naitonal Conference and The 12 TSAE Internaitonal Conference : TSAE 2019) ในหัวข้อฺ Beyond Smart Farm “It is not just a smart farm” ระหว่างวันที่ 14-15 มีนาคม 2562 ณ Hard Rock Hotel Pattaya จังหวัดชลบุรี ดังนั้น คณะฯ จึงใคร่ขอเรียนเชิญหน่วยงานของท่านส่งผลงานเข้าร่วมนำเสนอในงานการประชุมวิชาการสมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทยระดับชาติ ครั้งที่ 20 และระดับนานาชาติ ครั้งที่ 12 ประจำปี 2562 โดยสามารถเบิกค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้ตามระเบียบของทางราชการทั้งนี้้ส่งผลงานและลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมวิชาการ ได้ที่  www.tsae.asia/2019conf/

สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ 

โทรศัพท์           : 0 2329 8337-8, 08 5133 3257

โทรสาร             : 0 2329 8336

ผู้ประสานงาน   : ดร.จิตราพร กังสวัสดิ์

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.