ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานระดับชาติ ครั้งที่ 16 มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น

Spread the love
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานระดับชาติ ครั้งที่ 16 มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น

มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น กำหนดจัดประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานระดับชาติ ครั้งที่ 16 ภายใต้แนวคิดงานวิจัยเพื่อพัฒนาต่อยอดนวัตกรรมสู่การขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย ในวันเสาร์ที่ 6 และวันอาทิตย์ที่ 7 มิถุนายน 2563 เพื่อเผยแพร่งานวิจัยและเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์และพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือด้านการวิจัยแก่ นักวิชาการ นักวิจัย คณาจารย์ นิสิต และบุคคลทั่วไปเพื่อจัดการประชุมบรรลุวัตถุประสงค์เกิดประโยชน์สูงสุดแก่แวดวงวิชาการ

จึงขอเชิญชวนบุคลากรและนิสิตมหาวิทยาลัยของท่านเข้าร่วมประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัย เพื่อให้นักวิจัย คณาจารย์ นิสิต และผู้สนใจทั่วไปได้รับทราบ สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมและลงทะเบียนได้ที่ http://www.western.ac.th/westernnew/wtu-research พร้อมส่งเอกสารบทความวิจัยในรูปแบบไฟล์ word/pdf มาที่ E-Mail: wturesearch@gmail.com สำนักวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น วิทยาเขตวัชรพล อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.