วันอาทิตย์, กันยายน 24, 2023
สถาบันวิจัยและพัฒนา
ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญเข้าร่วมและนำเสนอผลงานวิจัยในงานประชุมสัมนาทางวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ครั้งที่ 12

                                 ด้วย สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชมงคลตะวันออก กำหนดจัดโครงการการประชุมสัมมนาทางวิชาการ มหาวิทยาลัยราชมงคลตะวันออก ครั้งที่ 12 ระหว่างวันที่ 16 – 28 มิถุนายน 2562 ณ โรงแรมดีวารี จอมเทียนบีช พัทยา จังหวัดชลบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ผลงานและถ่ายทอดเทคโนโลยีจากการวิจัยสู่สังคม และเปลี่ยนแนวคิด ประสบการณ์ในการวิจัยและเพื่อเสริมสร้างศักยภาพและคุณภาพของงานวิจัยและผู้วิจัย

                                ในการนี้ สถาบันวิจัยและพัฒนา ใคร่ขอเชิญท่านและบุคลากรในสังกัดของท่านที่สนใจเข้าร่วมนำเสนอผลงานในงานประชุมสัมนาดังกล่าว โดยสามารถส่งผลงานวิจัยฉบับเต็ม (Full Paper) ที่จะนำเสนอตามรูปแบบที่กำหนด พร้อมแบบตอบรับเพื่อขอร่วมนำเสนอ ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2562  มายังสถาบันวิจัยและพัฒนา ทาง E-mail : cfr2rmutto@gmail.com 

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

สถาบันวิจัยและพัฒนา

โทรสาร  : 038 358201 ต่อ 8508 – 8510

เว็บไซต์ : http://ird.rmutto.ac.th/

E-mail  : cfr2rmutto@gmail.com

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.