วันพุธ, กันยายน 27, 2023
สถาบันวิจัยและพัฒนา
ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการหลักสูตรอบรมระยะสั้น คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

                         คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี กำหนดจัดบรมโครงการหลักสูตรอบรมระยะสั้น ประจำปี 2563 จำนวน 16 หลักสูตร  โดยผู้เข้ารับการอบรมจากส่วนราชการมีสิทธิการเบิกค่าลงทะเบียนและค่าใช่จ่ายต่างๆ ได้ตามระเบียบทางราชการเมื่อได้รับการอนุมัติจากผู้บังคับบัญชาจากต้นสังกัดแล้ว

                         คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ได้พิจาราณาเห็นว่าการฝึกอบรมในหลักสูตรดังกล่าวเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในหน่วยงานของท่านได้เป็นอย่างดี ผู้ที่สนใจสามารถลงทะเบียนสมัครเข้าร่วมอบรมได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปที่ https://qrgo.page.link/DBxcH หรือส่งผ่าน E-mail : sc.dru2563@gmail.com และสามารถดูรายละเอียดได้ที่ https://qrgo.page.link/oUPXg

 

 

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.