ขอเลื่อนวันประชุมสัมมนาเชิงวิชาการระดับนานาชาติ ประจำปี 2563 “The 21 th Khon Kaen Veterinary Annual International Conference (KVAC) 2020”

Spread the love
ขอเลื่อนวันประชุมสัมมนาเชิงวิชาการระดับนานาชาติ ประจำปี 2563 "The 21 th Khon Kaen Veterinary Annual International Conference (KVAC) 2020"

คณะสัตวแพทยศาสตร์ เชิญชวนท่านและบุคลากรในสังกัดเข้าร่วม ประชุมสัมมนาเชิงวิชาการการระดับนานาชาติ ประชุมนานาชาติ ประจำปี 2563″The 21 th Khon Kaen Veterinary Annual International Conference (KVAC) 2020″ หัวข้อ”Alternative Veterinary Medicine for Animal Health” ในวันที่ 19 -20 มีนาคม 2563 ณ โรงแรมอวานี จังหวัดขอนแก่น แอนด์ คอนเวนซัน เซ็นเตอร์ จังหวัดขอนแก่น นั้น

เนื่องจากสถานการ การระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในหลายประเทศ และมีแนวโน้มที่จะเกิดระบาดอย่างต่อเนื่องคณะสัตวแพทยศาสตร์  จึงขอเลื่อนวันประชุมสัมมนาเชิงวิชาการระดับนานาชาติ ประจำปี 2563 “The 21 th Khon Kaen Veterinary Annual International Conference (KVAC) 2020”หัวข้อ”Alternative Veterinary Medicine for Animal Health” จากเดิม เป็นวันที่ 1-2 กันยายน 263 ณ โรงแรมอวานี ขอนแก่น แอนด์ คอนเวนชัน เซ็นเตอร์ จังหวัดขอนแก่น โดยสามารถดาวน์โหลดหลักฐานประกอบการเบิกจ่ายและลงทะเบียนได้ที่ https://sites.google.com/a/kku.ac.th/kvac2020/

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.