วันพุธ, กันยายน 27, 2023
สถาบันวิจัยและพัฒนา
สถาบันวิจัยและพัฒนา

ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภควดี ศิริวัชรสุข ที่ได้รับคัดเลือก เป็นนักวิจัยดีเด่น ในการจัดประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ “ราชภัฏวิจัย ครั้งที่ 7” วิจัย นวัตกรรม พลิกโฉมการพัฒนาท้องถิ่น สู่ “สังคมก้าวหน้า เศรษฐกิจสร้างมูลค่าอย่างยั่งยืน”

ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภควดี ศิริวัชรสุข ที่ได้รับคัดเลือก เป็นนักวิจัยดีเด่น ในการจัดประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ “ราชภัฏวิจัย ครั้งที่ 7” วิจัย นวัตกรรม พลิกโฉมการพัฒนาท้องถิ่น สู่ “สังคมก้าวหน้า เศรษฐกิจสร้างมูลค่าอย่างยั่งยืน” จัดขึ้นในวันที่ 14-16 พฤศจิกายน 2566 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

admin

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย