วันจันทร์, พฤษภาคม 20, 2024
สถาบันวิจัยและพัฒนา
ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์การจัดทำจดหมายข่าว วช. ปีที่ 18 ฉบับที่ 142

ประชาสัมพันธ์การจัดทำจดหมายข่าว วช. ปีที่ 18 ฉบับที่ 142

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ได้จัดทำ “จดหมายข่าว วช.”

วัตถุประสงค์

  • เพื่อเสนอข่าวความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับการวิจัยและนวัตกรรม
  • เพื่อเผยแพร่บทความผลงานวิจัยและนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์คิดค้นที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณชน

ในการนี้ วช. ขอมอบ “จดหมายข่าว วช.” ปีที่ 18 ฉบับที่ 142 ประจำเดือน มกราคม 2566 ให้แก่หน่วยงานของท่านเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ ทั้งนี้ สามารถเข้าชมและดาวน์โหลดไฟล์ “จดหมายข่าว วช. ปีที่ 18 ฉบับที่ 142 ประจำเดือน มกราคม 2566 ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ไฟล์ได้ที่เว็บไซต์ https://www.nrct.go.th หรือคัดลอกลิงก์จดหมายข่าว วช. ได้ที่ https://nrct.go.th/nrctnewsletter

ทั้งนี้ วช. ขอความอนุเคราะห์ตอบ “แบบสอบถามความคิดเห็นเพื่อการพัฒนา “จดหมายข่าว วช.” ประจำปีงบประมาณ 2566” โดยคัดลอกลิงก์แบบสอบถามได้ที่ https://bit.ly/nrctnewsletter2566

admin

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย