ทุนแลกเปลี่ยนนักวิจัยระยะสั้นตามโครงการความร่วมมือทางวิชาการด้านสังคมศาสตร์ ระหว่างไทย-จีน (NRCT-CASS) ประจำปี 2562

Spread the love

                      ด้วยสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) และสถาบันสังคมศาสตร์แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน (Chinese Academy of Social Sciences, CASS) ได้ลงนานในข้อตงลงความร่วมมือทางวิชาการร่วมกันโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือ ตลอดจนแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์การวิจัยในสาขาวิชาการต่างๆ ทางด้านสังคมศาสตร์ระหว่างนักวิจัยไทยและจีน ศึกษาวิจัยทางด้านสังคมศาสตร์ที่มีความสำคัญต่อประเทศไทย ในการนี้ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) และ CASS ได้ดำเนินโครงการแลกเปลี่ยนนักวิจัยระยะสั้น และจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการดำเนินโครงการฯ

                    ในการนี้ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้เปิดรับสมัครทุนแลกเปลี่ยนนักวิจัยระยะสั้นของโครงการดังกล่าว ประจำปี 2562 ตั้งแต่บัดนี้ไปจนถึงวันที่ 21 ธันวาคม 2561 ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดทุน และดาวน์โหลดข้อมูลแบบฟอร์มเพื่อจัดทำเอกสารใด้จากเว็บไซต์ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้ที่  https://www.nrct.go.th/ 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : ฝ่ายส่งเสริมการวิจัยต่างประเทศ กองการต่างประเทศ

  • โทรศัพท์ 0-2579-2690 หรือ 0-2561-2445 ต่อ 203

 

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.