วันพุธ, กันยายน 27, 2023
สถาบันวิจัยและพัฒนา
conferenceข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์ขยายเวลาส่งบทความ และเข้าร่วมนำเสนอบทความทางวิชาการในงานประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 13 การประชุมวิชาการระดับนานาชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 12 และการประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมราชมงคล ครั้งที่ 5 (RMUTCON 2023)

ประชาสัมพันธ์ขยายเวลาส่งบทความ และเข้าร่วมนำเสนอบทความทางวิชาการในงานประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 13
การประชุมวิชาการระดับนานาชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 12
และการประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมราชมงคล ครั้งที่ 5 (RMUTCON 2023)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกได้เชิญเข้าร่วมและนำเสนอบทความทางวิชาการในงานประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 13 การประชุมวิชาการระดับนานาชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 12 และการประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมราชมงคล ครั้งที่ 5 (RMUTCON 2023) ระหว่างวันที่ 30 สิงหาคม – 1 กันยายน 2566 ณ  สวนนงนุชพัทยา ตำบลจอมเทียน อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ตามความทราบแล้วนั้น

ในการนี้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกได้ขยายเวลาส่งบทความทางวิชาการในงานประชุมวิชาการดังกล่าว จากเดิมปิดรับบทความภายในวันที่ 1 พฤษภาคม 2566 ขยายเป็นวันที่ 1 มิถุนายน 2566 โดยสามารถส่งบทความฉบับเต็ม (Full paper) ตามรูปแบบที่กำหนดได้ทางเว็บไซต์ http://rmutcon2023.rmutto.ac.th

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่

สถาบันวิจัยและพัฒนา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
โทร. 0 3313 6099 ต่อ 1181, 1183-1186
E-mail: irdi@rmutto.ac.th

admin

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย