วันจันทร์, กันยายน 25, 2023
สถาบันวิจัยและพัฒนา
ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์โครงการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 4 ด้านนวัตกรรม เพื่อการเรียนรู้และสิ่งประดิษฐ์ ประจำปี 2563

ประชาสัมพันธ์โครงการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 4 ด้านนวัตกรรม เพื่อการเรียนรู้และสิ่งประดิษฐ์ ประจำปี 2563

          มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี โดยคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมได้กำหนดจัดโครงการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 4 ด้านนวัตกรรมเพื่อการเรียนรู้ และสิ่งประดิษฐ์ ประจำปี 2563 จึงขอประชาสัมพันธ์ให้อาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ และนักศึกษา ในหน่วยงานของท่านส่งบทความเข้าร่วมนำเสนอในงานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 4 ด้านนวัตกรรมเพื่อการเรียนรู้ และสิ่งประดิษฐ์ ประจำปี 2563 ในวันที่ 17 ธันวาคม 2563 โดยรูปแบบการจัดงานประชุมเป็นรูปแบบออนไลน์ผ่านแอพพลิเคชั่น Zoom โดยผู้สนใจสามารถส่งบทความระหว่างวันที่ 1 กันยายน 2563 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2563 และสามารถดูรายระเอียดได้ที่เว็บไซต์ http://www.ili.rmutt.ac.th/

admin

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.