วันศุกร์, ธันวาคม 8, 2023
สถาบันวิจัยและพัฒนา
สถาบันวิจัยและพัฒนา

วันที่ 29 สิงหาคม 2563 จังหวัดเลย โดย สำนักงานพื้นที่พิเศษ 5 (อพท.5) นำคณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนจังหวัดเลย

วันที่ 29 สิงหาคม 2563 จังหวัดเลย โดย สำนักงานพื้นที่พิเศษ 5 (อพท.5) นำคณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนจังหวัดเลย ศึกษาดูงานกลไกบริหารจัดการเมืองเก่าจังหวัดน่าน เพื่อยกระดับอำเภอเชียงคาน เป็นเมืองท่องเที่ยวยั่งยืน โดยการจัดกิจกรรมดังกล่าวฯ จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 28 สิงหาคม – 1 กันยายน 2563 โดยมี ดร.สัญชัย เกียรติทรงชัย ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวฯ
ข้อมูลข่าวและที่มา : https://thainews.prd.go.th/…/ne…/detail/TCATG200829130100633

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.