ร่วมโครงการประชุมชี้แจงระบบ แผนและแนวทางการจัดสรรงบประมาณให้หน่วยงาน ในระบบวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม ณ อิมแพค เมืองทองธานี กรุงเทพฯ

Spread the love

                       วันที่ 1 – 2 สิงหาคม พ.ศ. 2562 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย โดย ดร.รุ่งกานต์ อินทวงศ์ รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ได้เข้าร่วมโครงการประชุมชี้แจงระบบ แผนและแนวทางการจัดสรรงบประมาณให้หน่วยงาน ในระบบวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม  เพื่อรับฟังการแนะนำร่างแผนด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 2563-2565 สำหรับการจัดเตรียมแผนปฏิบัติการ ววน. ของหน่วยงาน และแนวทางการพัฒนาหน่วยงานในระบบ ววน. ณ อิมแพค เมืองทองธานี กรุงเทพฯ

————————————————

[download id=”7228″]

 

admin

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.