ขอเชิญประชุมวิชาการระดับชาติในมหวิทยาลัยราชมงคล ครั้งที่ 10 และการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชมงคล ครั้งที่ 9

มหาวิทยาลัยราชมงคลศร

Read more

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการการเชิงปฏิบัติการเรื่อง”นวัตกรรม 4.0 “พลังบำบัดสู่สุขภาวะผู้สูงวัยด้วยพยาบาลแบบบผสมผสานและบำบัดทางเลือก”

ชมรมพยาบาลการดูแลแบบ

Read more

ขอเชิญส่งบทความวิชาการเพื่อนำเสนอหรือประกวดในการประชุมวิชาการสุขภาพจิตนานาชาติ ครั้งที่ 17 และการประชุมวิชาการสุขภาพจิตและจิตรเวชเด็ก ครั้งที่ 15

ขอเชิญส่งบทความวิชาก

Read more