วันศุกร์, ธันวาคม 8, 2023
สถาบันวิจัยและพัฒนา

Author: admin

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์การเข้าร่วมโครงการอบรมหลักสูตร “จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ด้านสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์” รุ่นที่ 2 ประจำปี 2566

ประชาสัมพันธ์การเข้า

Read More
conference

ขอเชิญส่งผลงานวิจัยและเข้าร่วมประชุมวิชาการวิศวกรรมและการก่อสร้างระดับชาติ ครั้งที่ 3 “นวัตกรรมสร้างสรรค์เพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมที่ยั่งยืน” (The Third National Engineering and Construction Conference (The 3rd NECC))

ขอเชิญส่งผลงานวิจัยแ

Read More