ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมหลักสูตรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำสถาปัตยกรรมระบบขององค์กร รุ่นที่ 5 โดยสถาบันพัฒนาบุคลากรแห่งอนาคต สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

ขอเชิญส่งบุคลากรเข้า

Read more

ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมประกวดคลิปวิดีโอและการอบรมเรื่องทรัพย์สินทางปัญญาผ่านระบบออนไลน์ ภายใต้แนวคิด “Go for Real… อยากปังต้องเลิกปลอม”

ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรร

Read more

ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเทคโนโลยีบล็อกเซนและสกุลเงินดิจิทัล สำหรับผู้เริ่มต้นหลักสูตร Blockchain Technology & Cryptocurrency for Beginner Workshop

ประชาสัมพันธ์โครงการ

Read more

ขอเชิญชวนหน่วยงานภายนอกเผยแพร่ผลงานวิจัยด้านแรงงาน และเศรษฐกิจการแรงงาน ในเว็บไซต์ศูนย์วิจัยแรงงานแห่งชาติ (NLRC)

ขอเชิญชวนหน่วยงานภาย

Read more

ประชาสัมพันธ์และขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมหลักสูตรระยะสั้น โดยสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล

ประชาสัมพันธ์และขอเช

Read more

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการค่ายสร้างสรรค์นวัตกรรมอาหารประเทศไทย 
: นวัตกรรมจากมรดกภูมิปัญญาอาหารและอาหารสำหรับชีวิตแห่งอนาคต

เข้าร่วมโครงการ Thai

Read more