ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการบริการวิชาการแก่สังคม ณ ห้องศูนย์ปฏิบัติการโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อาคาร 20 มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ประชุมคณะกรรมการดำเน

Read more

ศูนย์ประสานงานกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประจำภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ศวภ2) ขยายเวลาประกาศรับข้อเสนอโครงการโดยย่อ (Project brief) เพื่อขอรับการสนับสนุนการพัฒนาพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พ.ศ.2564 – 2565

                   

Read more

ประชาสัมพันธ์และเชิญร่วมงาน “มหกรรมงานวิจัยส่วนภูมิภาค ประจำปี 2563 ( Regional Research Expo 2020 )” ครั้งที่ 8 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

ประชาสัมพันธ์และเชิญ

Read more

สาขาวิชาเกษตรศาสตร์​ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี​ จัดอบรมปรับปรุงภูมิทัศน์สวนไผ่ ณ​ ศูนย์ฝึกเกษตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย​ (ซำไก่เขี่ย)

               

Read more

จัดเตรียมความพร้อมในการอบรมเชิงปฏิบัติ​การปรับปรุงภูมิทัศน์สวนไผ่​ ภายใต้โครงการสร้างจิตสำนึกอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ

                   

Read more