สถาบันวิจัยและพัฒนา ลงพื้นที่ตรวจสอบความเรียบร้อยตามจุดรับผิดชอบฯ เพื่อเตรียมความพร้อมในการรับเสด็จฯ ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านหมันขาว

สถาบันวิจัยและพัฒนา

Read more

ประชุมร่วมกับผู้แทนบริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) สาขาเลย เพื่อดำเนินงานโครงการจัดการทางด้านสิ่งแวดล้อมเกี่ยวกับขยะและกากอุตสาหกรรม

ประชุมร่วมกับผู้แทนบ

Read more

ลงพื้นที่เพื่อเตรียมความพร้อมในการรับเสด็จฯ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในวันที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ.2563 และตกแต่งห้องสมุด จัดมุมห้อง และสอนซ่อมหนังสือ

ลงพื้นที่เพื่อเตรียม

Read more

ลงพื้นที่จัดเตรียมสถานที่และตกแต่งห้องสมุด จัดมุมห้อง และสอนซ่อมหนังสือ ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านหมันขาว อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย

ลงพื้นที่จัดเตรียมสถ

Read more

วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ ขอเชิญบุคลากรเข้ารับการอบรม โดยมีค่าลงทะเบียนโครงการละ 3,500 บาท ต่อท่าน

วิทยาลัยการจัดการเพื

Read more

สถาบันวิจัยและพัฒนา ร่วมเตรียมการรับเสด็จฯ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในวันที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ.2563 ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านหมันขาว

สถาบันวิจัยและพัฒนา

Read more

ขอเชิญร่วมประกวดผลิตสื่อคลิปวิดีโอและอินโฟกราฟิก DigiFam Awards ภายใต้โครงการ “Healthy Digital Family เสพสื่อ ใช้สติ มีสไตล์ ให้สตรอง” ปีที่ 2 ประจำปี 2563

ขอเชิญร่วมประกวดผลิต

Read more