ร่วมโครงการประชุมชี้แจงระบบ แผนและแนวทางการจัดสรรงบประมาณให้หน่วยงาน ในระบบวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม ณ อิมแพค เมืองทองธานี กรุงเทพฯ

                   

Read more

ขอเชิญเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิชาการในการประชุมวิชาการระดับปริญญาตรี ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ระดับชาติ ครั้งที่ 2 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

                   

Read more

ประชุมการดำเนินโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปสับปะรดและช่องทางการตลาด เพื่อเพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกรอำเภอภูเรือ จังหวัดเลย

                   

Read more