วันพุธ, กันยายน 27, 2023
สถาบันวิจัยและพัฒนา
ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันโครงการ “เส้นทางสู่วัตวณิชย์” ระดับประเทศประจำปี 2562-2563

                        อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้จัดโครงการประกวด “เส้นทางสู่นวัตวณิชย์” เพื่อเป็นการนำผลงานวิจัย นวัตกรรม ภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่นมาศึกษาความเป็นไปได้ และผลักดันให้เกิดการต่อยอดงานวิจัยไปสู่การพัฒนา ตลอดจนเปิดช่องทางในการสร้างธุรกิจเทคโนโลยีให้กับนักวิจัยและนักศึกษาได้เรียนรู้การเริ่มต้นทำธุรกิจจนถึงการแข่งขันเข้าสู่เชิงพาณิชย์ อุทยานวิทยาศาสตร์ภาตใต้ (ในนามเจ้าภาพจัดการแข่งขัน) ได้กำหนดจัดกิจกรรมแข่งขันโครงการ “เส้นทางสู่นวัตวณิชย์” ระดับประเทศ ประจำปี 2562-2563 ในระหว่างวันที่ 31 มกราคม 2563 – 2 กุมภาพันธ์ 2563 ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคใต้ (จังหวัดสงขลา)

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

นางสาวดุษฎีรัตน์ ชุมชาตรี (เจ้าหน้าที่ส่งเสริมกิจกรรม) โทรศัพท์ : 08-2229-3550

admin

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.