ขอเชิญเข้าร่วมงาน AIC2023 15th Congress of the International Colour Association

Spread the love

ขอเชิญเข้าร่วมงาน AIC2023 15th Congress of the International Colour Association

ด้วย กลุ่มสีประเทศไทย (Color Society of Thailand) เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมวิชาการสีโลก “AIC2023 15th Congress of the International Colour Association” โดยกำหนดจัดขึ้น ระหว่างวันที่ 28 พฤศจิกายน – 2 ธันวาคม 2566 ณ โรงแรม The Riverie by Katathani Chiang Rai อำเภอ เมือง จังหวัดเชียงราย

วัตถุประสงค์

  • เพื่อเป็นเวทีเผยแพร่งานวิจัยและแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านงานวิจัย งานออกแบบ และอุตสาหกรรมด้านสี รวมถึงช่วยกระตุ้นภาคการท่องเที่ยวของประเทศไทย

โดยผู้เข้าร่วมงานประชุมวิชาการเป็นนักวิชาการและนักวิจัยด้านสี และการออกแบบด้านสี รวมถึงบุคลากรในภาคอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง

ทั้งนี้ สามารถดูรายละเอียดการส่งบทคัดย่อ และการลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้ที่เว็บไซต์ www.aic2023.com

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

โทร. 02-5494538
E-mail: aic2023secretary@gmail.com

admin

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย