สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ฯ ประชาสัมพันธ์เชิญชวนบุคลากร ส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิจัยและพัฒนา วไลยอลงกรณ์ฯ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ด้วยสถาบันวิจัยและพั

Read more

ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำยุทธศาสตร์ขับเคลื่อนสมุนไพร กัญชา กัญชงทางเศรษฐกิจ และการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ จังหวัดเลย ครั้งที่ 3

ระหว่างวันที่ 26-28

Read more

ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำยุทธศาสตร์ขับเคลื่อนสมุนไพร กัญชา กัญชงทางเศรษฐกิจ และการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ จังหวัดเลย ครั้งที่ 2

ระหว่างวันที่ 19-23

Read more

กิจกรรม Food Innopolis International Symposium (FIIS) 2021 งานสัมมนานวัตกรรมอาหารระดับนานาชาติประจำปีครั้งที่ 4 โดยในปีนี้จัดขึ้นภายใต้แนวคิด Driving a Sustainable Future Through Bio-Circular-Green Economy

Food Innopolis สวทช.

Read more