วันอังคาร, ตุลาคม 3, 2023
สถาบันวิจัยและพัฒนา

Author: admin

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์การส่งรายงานประจำปี 2565 ขององค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน)

ประชาสัมพันธ์การส่งร

Read More
conferenceข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์ส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ลงวารสารวิชาการมหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น (UMT Poly Journal) ปีที่ 20 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม – ธันวาคม 2566

ประชาสัมพันธ์ส่งบทคว

Read More
ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญเข้าร่วมฟังปาฐกถาพิเศษและเสวนา และเยี่ยมชมกิจกรรมนิทรรศการผลงานวิจัยบูธ RUN ในงานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ ประจำปี 2566 (Thailand Research Expo 2023)

ขอเชิญเข้าร่วมฟังปาฐ

Read More
conference

ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 4 และระดับนานาชาติ ครั้งที่ 2 หัวข้อ “การขับเคลื่อนองค์ความรู้การวิจัยเพื่อสร้างท้องถิ่นไทยให้ยั่งยืน”

ประชาสัมพันธ์การประช

Read More