วันศุกร์, ธันวาคม 8, 2023
สถาบันวิจัยและพัฒนา

Author: admin

สถาบันวิจัยและพัฒนา

สถาบันวิจัยและพัฒนา ขอแสดงความยินดีกับนักวิจัยที่ได้รับการขึ้นทะเบียนและออกลิขสิทธิ์ ประเภทงาน ศิลปกรรม ลักษณะงาน จิตรกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

สถาบันวิจัยและพัฒนา

Read More
conference

ขอเชิญร่วมนำเสนอผลงานวิจัย / ผลงานวิชาการ ในงาน 70 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงการประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ครั้งที่ 12 “พัฒนา Soft Power ด้วยภูมิปัญญาไทย วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม อย่างสร้างสรรค์”

ขอเชิญร่วมนำเสนอผลงา

Read More