ประชุมหารือการจัดนิทรรศการในงาน The Federation of Thai Industries Expo 2022 และการจัดกิจกรรมนำเสนอและเผยแพร่ผลงานวิจัย แผนงานการยกระดับศักยภาพการท่องเที่ยวฯ

ประชุมหารือการจัดนิท

Read more