วันอังคาร, ตุลาคม 3, 2023
สถาบันวิจัยและพัฒนา

สถาบันวิจัยและพัฒนา

สถาบันวิจัยและพัฒนาโครงการ อพ.สธ.-มรล.

เข้าร่วม “โครงการอบรมพัฒนาบุคลากรด้านการจัดทำฐานข้อมูลฐานทรัพยากรท้องถิ่น เครือข่าย C – อพ.สธ. ระยะที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

วันที่ 28 – 29

Read More
สถาบันวิจัยและพัฒนาโครงการ อพ.สธ.-มรล.

ดำเนินโครงการวิจัยเรื่องความหลากชนิดและแนวทางการใช้ประโยชน์ของหอยทากบก บริเวณพื้นที่การเกษตร ตำบลน้ำสวย อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย

วันที่ 23 ก.ค. 2566

Read More
สถาบันวิจัยและพัฒนาโครงการพระราชดำริฯโรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดน

ลงพื้นที่สำรวจโรงอบพลังงานแสงอาทิตย์ ณ โรงเรียน ตชด.เฉลิมราษฏร์บำรุง อ.ด่านซ้าย จ.เลย

วันที่ 30 มิถุนายน 2

Read More